Transparència

Compromesos amb la transparència

El PNC és un partit de nova creació que es basa en els valors del bon govern, el rendiment de comptes i la transparència. Entenem que el funcionament intern dels partits és un indicador important de la qualitat de qualsevol democràcia. Per aquest motiu, més enllà de la normativa vigent, treballem per un partit transparent i al servei de les persones.