Què volem

Una sanitat amb més recursos

Volem reconèixer el valor del seu personal i dotar-los de majors recursos. Apostar decididament per les noves tecnologies i per a millorar la governança dels centres públics. Volem apostar per un increment de la recerca amb ajuts fiscals i econòmics per al personal investigador, i fer de Catalunya un país líder en aquest àmbit.

Emergència climàtica

Hem de pensar i actuar en verd. Aquest és possiblement el repte més gran que haurem d’afrontar a curt i llarg termini. Proposem reduir el nostre impacte a través de la producció d’energies renovables, la reutilització de residus, la construcció eficient, les ciutats smart, i tot allò que ens permet deixar un món més sostenible a les futures generacions.

Una nova fiscalitat

Autònoms, start-ups, pimes i grans empreses: hem de ser la Catalunya de tots i per a tots. Promovem un entorn competitiu a nivell fiscal per produir i atraure talent, que permeti enfortir el teixit social i econòmic de Catalunya. Només així recuperarem el pes econòmic perdut en els darrers anys.

Equilibri territorial

Volem un model de país que permeti viure i treballar a tot el territori, promovent el benestar i l’equitat entre totes les nostres comarques i municipis. Cal consolidar un ecosistema innovador i punter per atraure inversions arreu de la nostra geografia que ens permetin acabar amb les desigualtats territorials.

Referèndum pactat

La independència és un objectiu legítim i compartit per molts catalans i catalanes. Per això treballem per a la celebració d’un referèndum acordat amb l’Estat, tal i com desitja un 80% dels ciutadans d’aquest país.

Educació

Volem assegurar un servei públic d’educació de qualitat, i compatibilitzar-ho amb una necessària educació concertada. Cal baixar les ràtios per aula, augmentant així la dedicació per l’alumne, i cal també eliminar barracons tot construint nous centres moderns i tecnològicament preparats pel futur.

Llengua

El català és una llengua de cohesió, i ha de seguir sent-ho sense menystenir cap altra llengua. Hi ha una evident manca de polítiques lingüístiques que ha alentit el foment i l’ús de la llengua catalana. Hem de revertir aquesta situació i fomentar l’aprenentatge i l’ús del català en tots els àmbits socials.

Innovació digital

Volem invertir en la transformació tecnològica a través d’una decidida aposta pel món digital, la recerca i la innovació. Hem de ser un pol de talent global, des de les universitats fins a les empreses, que ens permeti abraçar el futur amb la certesa de ser un país punter en la revolució digital.

Infraestructures i mobilitat

Les noves tecnologies progressen a un ritme vertiginós i la nostra societat canvia amb elles. El vehicle elèctric, el tele-treball, la intel·ligència artificial o la robòtica són realitats que ens obliguen a repensar les infraestructures i la mobilitat a Catalunya a través de criteris d’eficiència energètica, de digitalització, d’impacte mediambiental.

Seguretat

En la mesura en que creix un país, afrontem nous reptes en termes de seguretat. Volem trencar els tabús que envolten aquest tema i realitzar les accions necessàries per tal de tenir unes ciutats més segures. Volem una major coordinació de totes les forces de seguretat que es tradueixi en una major eficàcia i eficiència.

Què volem

Una sanitat amb més recursos

Volem reconèixer el valor del seu personal i dotar-los de majors recursos. Apostar decididament per les noves tecnologies i per a millorar la governança dels centres públics. Volem apostar per un increment de la recerca amb ajuts fiscals i econòmics per al personal investigador, i fer de Catalunya un país líder en aquest àmbit.

Emergència climàtica

Hem de pensar i actuar en verd. Aquest és possiblement el repte més gran que haurem d’afrontar a curt i llarg termini. Proposem reduir el nostre impacte a través de la producció d’energies renovables, la reutilització de residus, la construcció eficient, les ciutats smart, i tot allò que ens permet deixar un món més sostenible a les futures generacions.

Una nova fiscalitat

Autònoms, start-ups, pimes i grans empreses: hem de ser la Catalunya de tots i per a tots. Promovem un entorn competitiu a nivell fiscal per produir i atraure talent, que permeti enfortir el teixit social i econòmic de Catalunya. Només així recuperarem el pes econòmic perdut en els darrers anys.

Equilibri territorial

Volem un model de país que permeti viure i treballar a tot el territori, promovent el benestar i l’equitat entre totes les nostres comarques i municipis. Cal consolidar un ecosistema innovador i punter per atraure inversions arreu de la nostra geografia que ens permetin acabar amb les desigualtats territorials.

Educació

Volem assegurar un servei públic d’educació de qualitat, i compatibilitzar-ho amb una necessària educació concertada. Cal baixar les ràtios per aula, augmentant així la dedicació per l’alumne, i cal també eliminar barracons tot construint nous centres moderns i tecnològicament preparats pel futur.

Llengua

El català és una llengua de cohesió, i ha de seguir sent-ho sense menystenir cap altra llengua. Hi ha una evident manca de polítiques lingüístiques que ha alentit el foment i l’ús de la llengua catalana. Hem de revertir aquesta situació i fomentar l’aprenentatge i l’ús del català en tots els àmbits socials.

Innovació digital

Volem invertir en la transformació tecnològica a través d’una decidida aposta pel món digital, la recerca i la innovació. Hem de ser un pol de talent global, des de les universitats fins a les empreses, que ens permeti abraçar el futur amb la certesa de ser un país punter en la revolució digital.

Referèndum pactat

La independència és un objectiu legítim i compartit per molts catalans i catalanes. Per això treballem per a la celebració d’un referèndum acordat amb l’Estat, tal i com desitja un 80% dels ciutadans d’aquest país.

Infraestructures i mobilitat

Les noves tecnologies progressen a un ritme vertiginós i la nostra societat canvia amb elles. El vehicle elèctric, el tele-treball, la intel·ligència artificial o la robòtica són realitats que ens obliguen a repensar les infraestructures i la mobilitat a Catalunya a través de criteris d’eficiència energètica, de digitalització, d’impacte mediambiental.

Seguretat

En la mesura en que creix un país, afrontem nous reptes en termes de seguretat. Volem trencar els tabús que envolten aquest tema i realitzar les accions necessàries per tal de tenir unes ciutats més segures. Volem una major coordinació de totes les forces de seguretat que es tradueixi en una major eficàcia i eficiència.

Volem comptar amb tu

AJUDA'NS

PARTICIPA